Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for medicinudlevering

Retningslinjer for udlevering af medicin for Sulsted skole

Skolen udleverer kun medicin efter følgende retningslinjer:

  • Daglig, nødvendig medicin

 

Der udleveres kun medicin, som er tilvejebragt af forældrene, og hvor der foreligger 
beskrivelse af, under hvilke omstændigheder medicinen kan udleveres. 
Elever, der skal have udleveret medicin, medbringer hjemmefra medicinboks med 
den ugentlige dosering, som afleveres til opbevaring på skolen i et aflåst skab. 
Såfremt der sker ændringer i elevens medicinering skal dette meddeles skriftligt til 
skolen. 
Udlevering af medicin foregår af skolens lærere/pædagoger efter aftale med 
forældrene og eleven.

 

Udlevering af medicin på lejrskoler eller ekskursioner

Lærer og pædagoger kan påtage sig at udlevere medicin på lejrskoler eller ekskursioner, såfremt der er udarbejdet en skriftlig angivelse af, hvilken elev og medicin det drejer sig om, samt hvilket tidspunkt den skal gives på.

Eks:

Sulsted d. XX/XX/XX
Elevens navn :
Lærere/pædagoger der udleverer medicinen: