Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Handleplan ved mobning

Det er vigtigt at kunne agere hurtigt og gribe ind med det samme ved mistanke om mobning.

Hvis der er mistanke om mobning træffer skolens ledelse straks beslutning om de midlertidige
foranstaltninger, som her og nu er nødvendige, for at der kan gribes ind over for de konstaterede
problemer.

Der kan til enhver tid – og på ethvert niveau – søges nødvendig hjælp udefra, til løsning af
mobbeproblematikker, f.eks. PPR, skolepsykolog, sundhedsplejerske mv.

Håndteringen af mobbetilfælde på Sulsted Skole

 • De(n) ansatte på skolen som først gøres bekendt med mistanke om mobning tager straks
  problemstillingen op i teamet omkring klassen og får vurderet hændelsernes karakter
  - Det er vigtigt at berørte parter får en tilbagemelding på teamets vurdering
 •  Konstateres et tilfælde af mobning, orienteres skoleleder og skolens trivselsperson

  - Problemet kortlægges indledningsvist af klassens team og/eller trivselsperson
  - Der lyttes til alle involveredes oplevelse. Det er vigtigt at anerkende forskellige måder at opleve og ytre sig på og at alle bliver taget alvorligt. 

 • Indenfor 10 arbejdsdage udarbejder ledelsen en handlingsplan, som indeholder
  - Beskrivelse af hændelsesforløbet bag mobbetilfældet (så udgangspunktet bliver fælles)
  - Samtaler med involverede elever og deres forældre
  - Beskrivelse af konkrete tiltag der tages for at bringe mobningen til ophør
  - Aftaler med berørte elever og deres forældre omkring elevens og forældrenes opbakning
     til løsningen af problemet
  - Evt. forældremøde for berørte klasse(r) med orientering om konkrete tiltag
  - Evt. hjælp til håndtering udefra.
   
 • Den udarbejdede plan igangsættes og der afholdes evt. opfølgningssamtaler efter aftale
 • I hele forløbet holdes alle parter løbende orienteret om evt. ændringer i aftaler eller nye
  hændelser af betydning
 • Evaluering af forløbet kan ske undervejs, men bør som minimum ske efter endt forløb, som
  læring for alle parter

Det er vigtigt at få forventningsafstemt forløbet og tidslinien i handleplanen med de involverede
parter, både indledningsvist og undervejs. Ledelsen på skolen har ansvaret for at alle elementer i
processen og handleplanen kommunikeres tydeligt og rettidigt ud til relevante parter.
I https://dcum.dk/media/3221/afdaekning22.pdf  kan der hentes god inspiration til at få det vigtigste
med i handlingsplanen og forløbet omkring en mobbesituation.

Er du som elev eller forældre utilfreds med skolens håndtering af mobning, kan du klage til Den
Nationale Klageinstans mod Mobning https://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobninggrundskole 

 

Præsentation af antimobbestrategi https://sulsted-skole.aula.dk/antimobbestrategi 

Skolens kontakter ved trivselsudfordringer 

Elevens kontaktlærer via Aula 
Trivselsperson/SSP: Thomas Froulund Mail: thom878g@sulsk.dk  
Skolens kontor: mail https://sulsted-skole.aula.dk/skolens-ledelse 
Elevråd v/ Birgitte Kjær, Mail: bk@sulsk.dk 
Skolebestyrelsen https://sulsted-skole.aula.dk/skoleliv/skolebestyrelsen 
 

Mener du at skolens antimobbestrategi kan gøres bedre? Giv endelig din mening til kende – du kan kontakte skolebestyrelsen her, så kigger vi på det! Antimobbestrategien evalueres årligt; i skolebestyrelsen, på afdelingsmøder og i elevrådet.