Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktik for lærerstuderende

Velkommen på Sulsted Skole

Vi håber, at du i dette dokument kan finde svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå både før og under dit praktikforløb på Sulsted Skole.

 

Praktiske oplysninger vedr. Sulsted Skole

Om skolen:

Sulsted Skole har ca. 280 elever fordelt på ca. 15 klasser.

Skolen er opdelt i tre afdelinger:

0. til 3. kl. - indskolingen

4. til 6. kl. - mellemtrinnet

7. til 9. kl. - udskolingen

Sulsted Skole er overbygningsskole for Tylstrup Skole.

 

Buslinjerne 42 og 72 holder lige uden for skolen og er afpasset skolens ringetider.

 

Personale:

Vi er ca. 45 medarbejdere på Sulsted Skole.

 

Ledelse:

Jakob Borup, skoleleder, direkte tlf.: 9352 0046

 

Teknisk service:

Henrik Larsen, teknisk serviceleder, mobil: 4091 6910

 

Praktikkoordinator:

Birgitte Kjær, mobil: 5071 5749

 

Fravær:

Ved sygdom ringes der på kontoret mellem kl. 7.15 og 7.30 på tlf.: 9982 4060

 

Skoledagen:

Alle elever møder i skole kl. 8.00. Eleverne i indskolingen har undervisning frem til kl. 14. Eleverne på mellemtrinnet har undervisning frem til kl. 14.30, mens eleverne i udskolingen undervises til kl. 15.

 

Sulsted Skoles profil:

Sulsted Skole bygger sin virksomhed på værdierne:

Livsglæde - Engagement og Tillid

Værdierne er fundamentet i relation til såvel elever, forældre samt samarbejdet de ansatte imellem.

Sulsted Skoles opgave, såvel i undervisningen som i fritidsordningen og øvrige virksomhed, er at give børnene muligheder for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i forandring.

 

PLC, Pædagogisk LæringsCenter:

Alle skolens materialer udlånes gennem udlånsmaskinen på PLC. Studerende oprettes ikke som lånere, men benytter praktiklærerens navn.

 

Projektorer findes i alle lokaler. 

Der er en kopimaskine på PLC og en i den gamle bygning, disse benyttes af både elever og lærere. 

 

Aula:

Kommunikation mellem skole og hjem og de ansatte indbyrdes foregår via Aula og læringsportalen 'MinUddannelse'.

 

Personalerummet:

I pauserne mødes personalet i personalerummet, hvor der er kaffe og te. 

 

Den pædagogisk del:

Forventninger til dig som praktikant på Sulsted Skole:

 • at du har kigget på Sulsted Skoles hjemmeside og læst praktikfolderen
 • at du har sat dig ind i formål og mål for praktikken
 • at du er indstillet på, at praktikperioden et et fuldtidsarbejde
 • at du møder eleverne med et åbent og positivt sind
 • at du selv tager et medansvar for at udnytte praktikperiodens muligheder
 • at du deltager i det forældresamarbejde, der er planlagt i din periode
 • at du udarbejder skriftlige planer for dine undervisningsforløb, som din praktiklærer er bekendt med
 • at du benytter praktikdagbog/portfolio som udgangspunkt for vejledningstimer
 • at du udfylder evalueringen i denne folder efter endt praktikforløb

Som studerende kan du forvente af os:

 • at vi vil gøre alt for at gøre praktikperioden lærerrig og behagelig
 • at du hurtigt får tildelt ugeskema og navne på praktiklærere
 • at vi indkalder til det første informationsmøde
 • at vi vil lytte til dine ønsker og forventninger

 

Det første informationsmøde:

På det første informationsmøde vil du møde dine praktiklærere og blive informeret om, hvem der er din hovedvejleder. Du kan komme med ændringsforslag til ugeskemaet, hvis der problemer.

Du vil på grundlag af denne folder få praktiske oplysninger om skolen, se klasselokaler og faglokaler og blive orienteret om PLC, materialer mm.

Du får på dette møde mulighed for at aftale et møde med din hovedvejleder og eventuelt besøge klassen forud for praktikperioden.

.