Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Meddelelsesbogen på Sulsted Skole

Princip for brug af Meddelelsesbogen på Sulsted skole

Meddelelsesbogen udgør en del af skole-hjem-samarbejdet, der samlet har til formål at støtte eleverne i deres faglige, personlige og alsidige udvikling.

Meddelelsesbogen skal med baggrund i nogle få væsentlige fokuspunkter tegne et billede af elevens faglige og personlige alsidige udvikling. Meddelelsesbogen er et værktøj der anvendes på alle årgange (0.-9. klasse).

Med henblik på muligheden for løbende dialog mellem skole og hjem, om elevens udvikling, vil meddelelsesbogen blive opdateret minimum en til to gange i løbet af skoleåret og vil være tilgængelig for forældre på Minuddannelse, (MU-elev).

Den enkelte elevs lærer- og pædagogteam er ansvarlig for udfyldelse af meddelelsesbogen og vil fra 1.-9. klasse indeholde fokuspunkter for den faglige udvikling i dansk og matematik. I 0. klasse skal der indgå fokuspunkter for den faglige udvikling i kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed.

For elever med udfordringer i skolen indgår der information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at imødekomme udfordringerne.

På Sulsted skole vil vi som udgangspunkt have minimum 2 fokuspunkter for fagene. 

Hvad hører ikke til i meddelelsesbogen

  • Løbende kommunikation mellem skole og hjem om elevens skolegang
  • Praktiske hverdags-informationer og beskeder (kommunikeres via Aula). 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen januar 2023