Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for overskoling mellem Sulsted og Tylstrup skole

Principper for overskoling mellem Sulsted og Tylstrup skole

Overskoling mellem Sulsted og Tylstrup skal bero på et forpligtende og tæt samarbejde mellem de to skoler. Overskolingen skal sikre at der skabes sociale relationer mellem eleverne, således at der skabes en tryg overgang fra Tylstrup skole til Sulsted skole.

  • Januar

De to kommende årgangsteamlærere besøger Tylstrups 6.klasse med henblik på ” at sige goddag”

  • Januar/februar

Teammøde for 6. årgang - Tylstrup og Sulsted

Teamet fra Sulsted Skole tager kontakt til årgangsteamet fra Tylstrup Skole.

Her aftales et møde, hvor datoer for foråret fastlægges (se skema):

 

Klasserne besøger hinanden tre gange i april/maj

1. besøg: Tylstrup-eleverne cykler til Sulsted – april

2. besøg: Sulsted-eleverne cykler til Tylstrup -  maj

3. besøg. Tylstrup elever cykler til Sulsted-  maj/juni

 

Begge gange cykler eleverne afsted omkring kl. 8.00 og møder på besøgsskolen kl. 8.30. De cykler hjem omkring kl. 11.00 og er hjemme kl. 11.30 til almindelig undervisning.

Begge skoler forbereder sociale aktiviteter til besøget.

 

Forældremøde

Overleveringsmøde for teamene

Evalueringsmøde i oktober for lærere.

Orientering om valgfag

Tylstrup- eleverne orienteres om valgfag i overbygningen.

 

Alkohol seminar

Alkoholseminar afholdes for begge skoler på Sulsted skole

 

.

  • Februar/marts

Sulsted og Tylstrup skole(ledelsen) udsender velkomst brev til kommende 7. klasse forældre som indeholder en velkomsthilsen og planen for overskolingen

 

 

Nye 7.klasser – team:

  • Maj –

Teamet (lærere i kommende 7.klasser på Sulsted skole) mødes omkring 6.klasse i Sulsted til overleverings - snak om elevernes faglige og sociale kompetencer. Læsevejleder, læringsvejleder, trivselsperson m.fl. kan deltage

 

Klasserne besøger hinanden.

 

Der dannes klasser efter følgende principper:

-  ud fra personlige, faglige og sociale kompetencer.

- at klasserne bliver nogenlunde lige store.

- at der sker en nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge i 

  klasserne.

- at der skal være elever fra både Sulsted og Tylstrup skole i hver klasse.

 

Forældreorientering:

Der afholdes forældremøde for forældrene fra både Sulsted og Tylstrup Skole kl. 17.00-18.00 på Sulsted skole – for bl.a. at fortælle om klasser/holddeling og give en rundvisning.

 

Evalueringsmøde

Lærerne fra 7. årgang evaluerer årets overskoling med teamet på Tylstrup skole.

 

Datoer for skoleåret

Aktivitet

tid

Ansvarlig

Alkohol seminar

    forår

 

Besøg på Tylstrup Skole af lærere fra Sulsted Skole        

         januar

     Sulsted

Møde datoplan for årets aktiviteter:

          februar

     Sulsted

Orientering om valgfag

    februar

Sulsted

Udsendelse af velkomstbrev

    februar/marts

Ledelsen

Tylstrup elever besøger Sulsted

    april

Sulsted

Sulsted-eleverne besøger Tylstrup

     maj

Tylstrup

Tylstrup elever besøger Sulsted

     maj/juni

Sulsted

Overleveringsmøde (personale)

     maj

Sulsted

Klasserne er dannet og gives til eleverne

    maj

Sulsted

Forældremøde

     maj/juni

Sulsted

Evaluerings møde

     oktober

Tylstrup