Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Introduktion til nye 7. klasse

Velkommen til Sulsted Skole! Ny skole, nye udfordringer.

Kære elever og forældre i 6. klasse.

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Sulsted Skole, og vi håber, at  jeres barn vil få et spændende og udbytterigt skoleliv, og at vi vil få et godt forældresamarbejde.

 

På Sulsted Skole arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag, som er følgende:

 • Tillid

 • Omsorg

 • Medbestemmelse

 • Ansvar

 • Tolerance

 • Respekt

 • Ligeværd

 

Vi ved, at det kan være svært at begynde et nyt skoleforløb, hvad enten man i forvejen går på Sulsted Skole, eller man skifter skole fra en mindre til en større skole.

 

Med denne information vil vi gerne henlede opmærksomheden på nogle punkter, der er vigtige for jeres barns start i 7. kl. på Sulsted Skole.

 

Vi er en skole med vægt på

 • engagement

 • faglig viden

 • personlig udvikling

 • trivsel for alle elever

 • godt kammeratskab

 

Vi forventer

 • at du er positiv og engageret

 • at du vil arbejde for at nå dine mål

 • at du vil bidrage til et godt fællesskab.

 

Forældresamarbejde

Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde. Derfor er det vigtigt

 • at samarbejde omkring elevens trivsel

 • at respektere vores værdier og regler

 • at tale med eleven om at indgå i skolens faglige og sociale fællesskaber

 • at kontakte os, hvis der er noget, vi skal vide.

 • at vise interesse for elevens skole og skolens liv.  

 

Overskoling

Sulsted Skole har sammen med Tylstrup Skole udarbejdet en handleplan for overskoling af elever efter 6. kl.

Målet med overskolingen er at lette overgangen fra den lille skole til den store skole og at støtte eleverne i de nye klassedannelser.

 

Eksempler på aktiviteter:

 • Klasselærerne på de 3 skoler tilrettelægger et "ryste-sammen-program" i foråret.

 • Fælles præsentationsmøde på Sulsted Skole i maj/juni.

 • "Ryste-sammen-tur" med overnatning i 7. klasse.

 

I er altid meget velkomne til at kontakte skolen og få en aftale med skoleleder Jakob Borup eller viceskoleleder Michael Christensen.

 

 

PRINCIPPER FOR OVERSKOLING MED TYLSTRUP SKOLE

● Januar De to kommende dansklærere besøger Tylstrups 6.klasse med henblik på ” at sige goddag”

6.klasse – team:

● Januar/februar Teammøde for 6. årgang - Tylstrup og Sulsted Teamet fra Sulsted Skole tager kontakt til årgangsteamet fra Tylstrup Skole. Her aftales et møde, hvor nedenstående datoer for foråret fastlægges. Goddag-dag, forældremøde og overlevering fra Tylstrup Skole Teamet omkring kommende 7.årgang fastsætter en dato for – i samarbejde med Tylstrup skole. Klasserne besøger hinanden to gange i april/maj 1. besøg: Tylstrup-eleverne cykler til Sulsted – Ultimo maj 2. besøg: Sulsted-eleverne cykler til Tylstrup. Begge gange cykler eleverne afsted omkring kl. 8.00 og møder på besøgsskolen kl. 8.30. De cykler hjem omkring kl. 11.00 og er hjemme kl. 11.30 til almindelig undervisning. Begge skoler forbereder sociale aktiviteter til besøget. Orientering om valgfag Tylstrup- eleverne kommer til Sulsted til orientering om valgfag (skemaet kan afleveres på begge skoler) Alkohol seminar Alkoholseminar afholdes for begge skoler på Sulsted skole.

● Februar/marts Sulsted og Tylstrup skole udsender velkomst brev til kommende 7. klasse forældre som indeholder en velkomsthilsen og planen for overskolingen

Nye 7.klasser – team:

● Maj – Teamet (lærere i kommende 7.klasser på Sulsted skole) mødes omkring 6.klasse i Sulsted til overleverings - snak om elevernes faglige og sociale kompetencer. Teamet (lærere i kommende 7.klasser på Sulsted skole) mødes omkring 6.klasse i Tylstrup til overleverings – snak om elevernes faglige og sociale kompetencer. Skoleleder Jakob Borup og skoleleder Ulla Loft deltager. Læsevejleder eller læringsvejleder deltagere trivselsperson m.fl. kan deltage Der dannes klasser efter følgende principper - ud fra personlige, faglige og sociale kompetencer. - at klasserne bliver nogenlunde lige store. - at der sker en nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge i klasserne. - at der skal være elever fra både Sulsted og Tylstrup skole i hver klasse.

Forældreorientering

Der afholdes forældremøde for forældrene fra både Sulsted og Tylstrup Skole kl. 17.00-18.00 på Sulsted skole – for bl.a. at forklare ”de åbne klasser” /holddeling og give en rundvisning.

● Oktober To lærere fra teamet i 7.klasserne holder møde i Tylstrup og Sulsted for at give tilbagemelding på de klasser, de har modtaget. (Sulsted skole indkalder)