Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forebyggelse af mobning

Sulsted Skoles forebyggelse af mobning handler grundlæggende om om at styrke fællesskabet,
skabe tryghed og opnå gensidig tillid. Forebyggelse af mobning kræver en aktiv og fælles indsats
fra alle aktører omkring skolen; forældre, elever, lærere, pædagoger, ledelsen mv.
Skolens ordens og værdiregelsæt er med til at danne grundlaget for den gode omgangstone.
For at synliggøre skolens værdikamp mod mobning – på og udenfor skolen – arbejdes med en
metafor ”Vi har alle Sulsted Skole stående på ryggen”, som gør alle på skolen til rollemodeller.
 

Overordnet ønskes fokus på følgende i omgangen med hinanden

 • Plads til forskellighed – sunde tolerancer i respekt for hinandens grænser
 • En naturlig/oprigtig interesse for hinandens ve og vel – har vi det godt/har du det godt?
 • Respektfuld dialog og samtale – lær at tackle uenigheder hensigtsmæssigt
 • Gode oplevelser sammen – det giver fællesskabsfølelse
 • Jævnligt forholde os til om vi kan blive bedre, både som individer og som skole
   

Der er flere konkrete tiltag som øger fokus på trivsel og forebygger mobning

 1. Lærere og pædagoger
  1. Gennem øvelser og aktiviteter sættes der fokus på fællesskab og trivsel i klasserne
  2. Temadage for hele skolen med fokus på gode relationer og trivsel
  3. Morgensamlinger for at styrke sammenholdet
  4. Gruppesamtaler og/eller individuelle samtaler med elever, om trivsel
  5. Hver elev har en kontaktlærer/pædagog som den primære voksne at gå til.
  6. Venskabsklasser og trivselshold som værktøj
   
 2.  Klasser og elever
  1. Rystesammenture, lejrture og udlandsture
  2. Juleklippedag, rynkebyløb, alle cykler mv.
  3. Fokus på aktivitetsmulighederne i pauserne, f.eks. Bevægelses-coach, åben hal o.l.
  4. Har trivsel som fast punkt på møder og i klassens tid
  5. Den enkelte elev har ansvar for at deltage aktivt i udarbejdelsen af klasseregler
  6. Diskuterer konsekvenser, værdier og trivsel
  7. Faste tiltag for god overskoling mellem Tystrup og Sulsted Skole i 6./7 årgang.
   
 3. Forældrene
  1. Konstruktivt deltagelse i skolehjemsamarbejdet og klasseforældreråd
  2. Støtter børnenes deltagelse i f.eks. klassearrangementer, fødselsdage og legeaftaler
  3. Har en stor rolle i at styrke deres børns selvværd og selvtillid
  4. Lærer deres børn om forskellighed, respekt, tolerance o.l.
   
 4. Bestyrelse
  1. Udformer principperne i antimobbestrategien, med input fra relevante parter
  2. Støtter op om skabelsen af de nødvendige rammer for at principperne kan realiseres
  3. Medvirker til temamøder for forældre om mobning og italesætter emnet
   
 5. Skolens ledelse sikrer at
  1. relevant materiale omkring mobning er tilgængeligt for personalet
  2. der udføres et fyldetsgørende opsyn med eleverne i frikvartererne
  3. der i alle klasser er fokus på arbejdet med sociale kompetencer
  4. ansattes kompetencer er opdaterede til at forebygge, opdage og imødegå mobning
  5. alle ansatte kender procedurerne ved tilfælde af mobning


Specielt omkring digital mobning

 • Teamet omkring klassen sikrer et fælles normsæt og regler for digital adfærd
 • Der arbejdes koordineret mellem skole og DUS med en forståelse af den digitale mobnings
  sociale dynamik.
 • Der arbejdes målrettet med elevernes evne til at færdes sikkert og trygt på nettet
  - Forløb om netetik og mobning på nettet, understøttet af SSP-gruppen
  - Materialet ”Dit liv på nettet” gennemføres obligatorisk i 2., 4., 6. og 8. klasse
 • Hvis der opleves situationer, der kan lede til digital utryghed, konkretiseres indsatsen mod
  digital mobning gennem eksemplets relevans.

 

Præsentation af antimobbestrategi https://sulsted-skole.aula.dk/antimobbestrategi 

Skolens kontakter ved trivselsudfordringer 

Elevens kontaktlærer via Aula 
Trivselsperson/SSP: Thomas Froulund Mail: thom878g@sulsk.dk  
Skolens kontor: mail https://sulsted-skole.aula.dk/skolens-ledelse 
Elevråd v/ Birgitte Kjær, Mail: bk@sulsk.dk 
Skolebestyrelsen https://sulsted-skole.aula.dk/skoleliv/skolebestyrelsen 
 

Mener du at skolens antimobbestrategi kan gøres bedre? Giv endelig din mening til kende – du kan kontakte skolebestyrelsen her, så kigger vi på det! Antimobbestrategien evalueres årligt; i skolebestyrelsen, på afdelingsmøder og i elevrådet.