Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inklusionsgrundlag Sulsted Skole

Sulsted Skoles inklusionsgrundlag


Sulsted skoles forståelse af inklusion

På Sulsted Skole er inklusion først og fremmest et mindset, hvor alle børn anses for at gøre det, så godt de kan i den givne kontekst, og hvor et barns problemstillinger bliver anskuet som værende opstået i barnets møde med omgivelserne, og hvor ansvaret ikke er hos individet men hos fællesskabet. I forlængelse af dette skal alle børn på Sulsted Skole have mulighed for aktivt at indgå i og føle sig som en ligeværdig del af fællesskabet. Mindsettet er alfa og omega, og det er et klart mål at få styrket personalets humane kapital. 

 

Hvilken kultur og mindset ønsker I at udvikle på skolen?

I forlængelse af ovenstående ønsker vi på Sulsted Skole, at det mindset som allerede eksisterer bliver ved med at blive udviklet. En måde at mindsettet forankres yderligere er ved arbejdet med skolens læringssyn, hvori skolens inklusionsforståelse er en integreret del. På Sulsted Skole ønsker vi en kultur hvor alle arbejder inkluderende, med tydelig klasseledelse og stærke relationelle kompetencer. 

 

Hvilke mål har I på kort og lang sigt i forhold til jeres inklusionsarbejde?

Både på kort og lang sigt tilstræber vi en højere grad af dokumentation og systematisk databearbejdelse i organisationen. Målet på den lange bane er at finde en naturlig måde at dokumentere de daglige indsatser på inklusionsområdet. 

 

Ledelse

Hvilken rolle spiller ledelsen i forhold til arbejdet med inklusion?, og hvordan støtter ledelsen op om inklusionsarbejdet?

På Sulsted Skole er der korte kommandoveje og åbne døre, hvilket sikrer hurtig kommunikation. Ledelsen er derfor altid en aktiv medspiller og engageret i det inkluderende arbejde. Der er både direkte støtte og vejledning mht. diverse udfordringer de ansatte måtte komme med, mens ledelsen også uddelegerer ledelsen igennem nøglepersoner til at vejlede lærere og pædagoger i det inkluderende arbejde. 

 

Systematik og kvalitetssikring

Har I særlige tiltag i forhold til at opbygge fællesskaber på skolen?

På Sulsted skole arbejdes der blandt andet med:

  • Fælles aktivitetsdag/trivselsdag, hvor eleverne deles fra 0.-9. klasse, og hvor de store hjælper de små.
  • Venskabsklasser. 
  • Tonede dage i alle afdelinger, hvor eleverne opbygger nye fællesskaber.
  • Aktiviteter via UngAalborg med gaming-aftener mv.
  • Lejrtur på 4. og 8. klassetrin, ryste-sammen-tur på 7. klassetrin, samt udlandstur hvert år for 8. og 9. klasserne. 

 

Har I særlige indsatser i forhold til at inddrage forældrene i opbygning af fællesskaber?

På nuværende tidspunkt arbejder vi på at få sat “den gode klasse” på spil igen, samt arbejde mere målrettet med at få sat forældrerådene i spil i de enkelte klasser. 

 

Hvilke systematikker og procedurer har I på skolen i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber? (fx skriftlighed, beredskab, tydelige rammer, iværksættelse af indsatser og opfølgning)

Det sidste vi har gjort på skolen er at udvikle en skabelon til systematisk arbejde med indsatser i både skoleregi og i fritidsdelen.

 

Hvordan inddrager i vejledere og ressourcepersoner i forhold til inklusion?

Trivselstimer er delt ud i afdelingerne, så dem der er tættest på eleverne agerer ressourcepersoner. Trivselstimer, pædagogressource osv. er en dynamisk størrelse og anvendes derfor efter behov og indsatser. Inklusionsvejlederen står primært for vejledning af personalet, og skal polstre og vejlede dem til at arbejde inkluderende i praksis. Vejlederen kommer i spil ifb. med den årlige trivselsmåling, samt efter behov. 

 

Samarbejde og kommunikation

Hvordan samarbejder I med andre skoler om inklusion?

Vi arbejder sammen med Tylstrup Skole, da eleverne derfra starter på Sulsted Skole efter 6. årgang. Her arbejder vi på at skabe det samme mindset på begge skoler. Tylstrup Skole kan se stor værdi i dette, da det gør overgangen for deres elever nemmere. 

 

Hvordan samarbejder I med fx PPR og familiegruppen om inklusion?

Vi har et tæt samarbejde med skolesocialrådgiver Ulla Jensen, samt skolepsykolog Ana Frandsen.

 

Forældrene

Hvordan samarbejder I med forældrene, når der er udfordringer med en elev eller i klassen?

Åbenhed, ordentlighed og ærlighed er nøgleord i skole-hjemsamarbejdet. Vi tilstræber at der altid er åbenhed​ ​omkring hvad der foregår på skolen, og at dørene altid er åbne. Derudover er ærlighed​ ​en vigtig faktor i arbejdet med udfordrede elever eller klasser. Ærlighed omkring hvordan hverdagen er, hvad der arbejdes med, og hvor vi som skole eventuelt kan optimere nogle ting. Til sidst er ordentlighed​ ​et essentielt ord. Ordentlighed ses i forbindelse med hvordan vi kommunikerer, det er altid nogens børn vi taler med/om.