Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat januar 2023

Skolebestyrelsesmøde Sulsted skole - januar 2023

 

Deltagere: SB medlemmerne.

Sted: Sulsted skole

Tid: 18.00 til 20.30 (OBS længere tidsramme).

Personalerummet:

Referent: Jakob

Afbud: Rikke, Elever, Henriette,

Dato: Tirsdag den 31. januar 2023

 

 1. Spisning 15 min

Forældre, personalet og elevernes punkt 15 min

 • Eleverne der har ikke været møder     
 • Forældrene

Skolefesten tilbud om hvad vi kan hjælpe med ønske om hjælp til salg af kaffe, the og kage fra 18.00 til 20.00. Der kommer mere info ud om skolefesten.

Valg af model computer ikke kan oplades her på skolen. Det undersøges om det er muligt at have sin computer på skolen. Tages med til MED udvalget.

Vi vil gerne have ½ time som buffer til møderne

Procedure omkring trivsel, vi skitserer vores forskelige indsatser i skolen.

Forældrerepræsentanterne søgte yderligere indsigt i ledelses situation det blev umiddelbart afvist. Jakob kunne kun henvise til det udmeldte fra områdechefen og havde ikke yderligere kommentarer. Jakob går videre med punktet til områdechef Brian Klitgaard

                  Personalet intet

                     

 1. Principper opdatering - se hjemmesiden under fanebladet læring og trivsel 30 min

 

 1. Antimobbestrategien ved Thomas Frolund.

Thomas fremlagde vores antimoppestrategi, hvordan vi håndterer det i praksis involvering af alle aktører, forældre, personalet og ikke mindst eleverne.

 1.  
 2. Krydsprincippet på mellemtrinnet ved Ulla 15 min

Ulla gennemgik krydsprincippet fra mellemtrinnet og havde et skriv med omkring håndteringen af princippet. Synligheden I, at krydserne er synlige for alle, er det muligt, at have en bog i katederet eller på anden måde. Hvor krydserne er placeret i hæftet. Opmærksomhed på forskellige adgange som voksne kan have til et kryds, vigtigheden i at gå ind i adfærden bag dem som får krydserne. Vigtigt, at der gåes i dialog med krydsprincippet.

 

 1. Drøftelse af muligheden for anvendelse af nationale frivillige test fremover indtil 2026/27, hvor de nye nationale overgangstest i dansk og læsning og matematik er  obligatoriske -  15 min ved JAB. Test perioden er fra den 1. februar til den 31/3 2022.

 

Link til UVM omkring fremtidige test

           Frivillige adaptive test | Børne– og Undervisningsministeriet

Engelsk (4. og 7. klasse)

 

Natur/teknologi (6. klasse)

Dansk som andetsprog (5. og 7. klasse)

Tysk (2. fremmedsprog, 7. klasse)

Fransk (2. fremmedsprog, 7. klasse) (Har vi ikke)

Fysik/kemi (8 klasse)

Biologi (8. klasse)

Geografi (8. klasse)

Historie (8. klasse)

Vi indstiller til at det er den enkelte lærer som beslutter om de vil bruge testene.

 

 1. Forretningsordenen eventuelt revidering eller andre forhold ved Jakob 15 min - opmærksomhed på om mødetiden om den skal sættes op med mulighed for en ekstra halv time, en tidsstyrer og en som evt har fokus på emnet samt suppleanter sættes ind i forretningsordenen - se med rød skrift forslag.

Overvejelse at formand eller et medlem styrer mødet.

                     

                      Det går på skift hos de forældrevalgte hvem som har mødelederrollen.

 

 1. Hjemmeside status ved JAB 5 min              

                      Vi sender vores vedtagne principper til Kitti.

                      Skole hjem samarbejde og årshjul kan sendes til hjemmesiden/Kitti.

                      Meddelsesbogen som princip på hjemmesiden

 

 1. Meddelsesbogen udkast til princip ved JAB 5 min se link https://docs.google.com/document/d/1bgwwaiskMHXkb_LVF76cGsh9V5uOwWe49MKM0hwXsRA/edit?usp=share_link

 

 1. Endelig godkendelse af antal fokuspunkter - fokus punkter dansk, matematik, alsidige udvikling og handleplaner - Meget kort gennemgang af setuppet da princippet er forhåndsgodkendt på sidste møde.

 

Godkendt

                                           

 1. Punkter til næste møde - drøftelse 5 min

 

Principper, Antimoppestrategi, ordens og værdiregelsæt til MED ( opfølgning om det har været på MED).

Affaldsortering, elevinvolvering.

 

 1. Eventuelt - drøftelse 15 min

                     

Ansættelser evaluering ved Rolf, Rolf gennemgik via power point. Rolf laver udkast på de næste jobopslag. Har lavet et udkast på den kommende lederstilling.

 

Drøftelse af et eventuelt ansættelsesudvalg til lederstillingen, hvornår skal den slås op - eventuelle løsninger på kort og lang sigt.  Økonomi og regnskab Kitti og Jakob har møde med forvaltningen fredag for at få et overblik over vores nuværende økonomi. Vi afventer status på økonomien da det er nyt område for Jakob.

 

Ansættelsesudvalg til stilling i overbygngen

 

Seminar for skolebestyrelser den 22/4 i Aarhus. Hvad er vores budget til det?

                             

                                           

 1. Evaluering - drøftelse 5 min        

 

 1. Godkende referat - beslutning 10 min