Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Idræt på Sulsted Skole

Idræt på Sulsted Skole

Vi ønsker her at orientere om, hvilke forventninger og krav vi stiller til idrætsundervisningen på Sulsted Skole. Den vil også gøre opmærksom på, hvorfor idræt er et vigtigt fag i folkeskolen. 

Vi har lavet en liste over taskens indhold, men også hvad I og jeres barn kan gøre i forbindelse med omklædning, bad, menstruation, fodvorter og fritagelse fra idræt.

Faget idræt er, for de fleste, et godt pusterum mellem skolens mere boglige fag og udvikler nogle sider af barnet, som er nødvendige for den daglige trivsel. 


Med venlig hilsen

Idrætslærerne på Sulsted SkoleIdrætsundervisningen på Sulsted Skole 

 

Målet med undervisningen i idræt på Sulsted Skole knytter sig naturligvis til den gældende læseplan og fælles mål for faget samt skolens værdigrundlag. 

Konkret betyder det at vi igennem idrætsundervisningen bl.a.:

  • forsøger at styrke elevens lyst til at skabe forudsætninger for livslang fysisk aktivitet – på det niveau og inden for de rammer, som den enkelte har mulighed for. 
  • arbejder med at udvikle sociale, personlige og kropslige oplevelser som skal styrke elevens bevidsthed om sig selv og det at indgå i et forpligtende fællesskab. 

 

Positive idrætsoplevelser opnår vi blandt andet ved at vægte følgende elementer højt:

  • alsidighed 
  • udfordringer
  • sjov og leg
  • spænding
  • tillid 
  • faglig fordybelse

I idrætsundervisningen vægter vi især tolerance, accept af hinandens forskelligheder samt fair play. Praktiske ting 


Omklædning

Det er nødvendigt at klæde om for at kunne deltage i idrætsundervisningen. 

 

Bad

Vi lægger vægt på, at alle elever vænner sig til at gå i bad efter idræt allerede fra 1. klasse. Badet er en naturlig del af idræt og nødvendigt for at have en god personlig hygiejne. 

Enkelte elever oplever det som en personlig overvindelse at klæde om sammen med andre eller at klæde sig af og på. Derfor er det vigtigt, at I styrker børnene i at kunne klare disse ting, ellers skal I tage kontakt til idræts -eller klasselæreren. 
Har elever glemt håndklæde, kan dette lånes af skolen. 

 

Menstruation

Eleven deltager i idrætsundervisningen, når hun har menstruation. Specielle aftaler træffes med idrætslæreren. 

 

Fodvorte

Fodvorter smitter og derfor skal de i behandling så hurtigt som muligt. Under behandlingen kan eleverne stadig tage bad, når de benytter badesandaler, plastikpose med elastik eller bader med strømpe. 

 

Fritagelse fra idræt

Når børnene af forskellige grunde ikke kan deltage i idræt, skal de have en seddel med eller give besked over Aula til idrætslærerne. Længere tids fravær fra idræt skal aftales med idræts -eller klasselæreren.

 

Øvrige ting

Hvis børnene glemmer tøj/håndklæde eller på anden måde ikke deltager i idræt uden accept fra hjemmet, meddeles dette til hjemmet. 

 

Idrætstaskens indhold 

Medbring altid:

Idrætstøj til inde- og/eller udebrug

Håndklæde

Rent undertøj/rene sokker 

 

”Indesæson”

Shorts eller træningsbukser

T-shirt

Idrætssko til indebrug

Træningsdragt/overtrækstøj  

 

”Udesæson”

Træningsdragt el. overtrækstøj

Shorts/T-shirt

Idrætssko til udebrug 

 

 

I perioder med ustabilt vejr (sommer-efterår og forår-sommer) 

Tag altid tøj med til både inde- og udebrug!