Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DUS 1

Velkommen til Sulsted DUS  


Når dit barn starter i DUS, arbejder vi ud fra den antagelse, at barnet nu er ”modent” til at modtage nye og andre udfordringer, end det hidtil har oplevet i fx børnehaven. I DUS får barnet ret til større grad af selv- og medbestemmelse end det muligvis tidligere har oplevet - selvfølgelig med hjælp og guidning fra de voksne.  

Vi arbejder ud fra samme værdigrundlag som skolen, hvor de 3 værdi ord: LIVSGLÆDE - ENGAGEMENT - TILLID danner grundlaget.  

 

Tjek ind/ud i DUS  

Når skolen slutter, åbner DUS. Her står en pædagog klar til at modtage børnene og hjælpe dem med at 
tjekke ind. DUS bruger det samme tjek ind/ud system som i børnehaven - AULA. I DUS er det 
børnene selv, som tjekker ind og ud på skærmen. Det er forbudt at tjekke andre børn ind eller ud - dette for 
at undgå, at børn bliver tjekket ind eller ud ved en fejl.  

Skærmen skal også bruges til at vise, hvilken aktivitet barnet er i gang med. Det kan være om barnet er inde, 
i skolegården, i hallen, på kunstgræsbanen, på værkstedet osv. Det er barnet selv, som skal bruge skærmen, 
derfor opfordrer vi jer forældre til at lade jeres barn tage det ansvar selv.  

Ved siden af skærmen hænger en tavle, hvoraf dagens aktiviteter i DUS fremgår. HVOR - foregår aktiviteten, 
HVEM - hvilke voksne der står for aktiviteten og HVAD - hvilken aktivitet handler det om. 

Vi lægger vægt på, at der SKAL siges goddag og farvel til Hej- og farvel vagten, når børnene møder i DUS og 
når de går hjem fra DUS. I kan hver dag på tavlen ved indgangen se, hvem der er Hej- og farvel vagt.  

 

Fridag og afhentning  

Hvis jeres barn skal holde fri fra DUS en dag, skal I give os besked. Vi har tilsynspligt, så vi skal tjekke op på 
om alle børn er mødt ind i DUS efter skole. Har vi ikke hørt fra jer ringer vi og tjekker op på, om der er en 
grund til, at jeres barn ikke er mødt op i DUS. Det er meget tidskrævende at lede efter børnene og derefter 
ringe rundt til forældre og tjekke op, så derfor vil vi gerne, at I giver os besked på AULA, hvis jeres 
barn holder fri, er syg eller af en anden grund ikke kommer i DUS.  

AULA

I skal tilføje faste aftaler for barnet eller sende beskeder til personalet via systemet. Det kan fx 
være faste aftaler om, at barnet skal sendes til sang, spil og bevægelse eller til fodbold. Eller det kan være 
en besked om, at barnet har en legeaftale, og derfor bliver hentet af en anden den pågældende dag.  

Vi checker op løbende hver dag. Hvis der er akut må I ringe i DUS.  For at komme i kontakt med DUS 1 kan I ringe på tlf.: 2297 0197.

Legen i DUS  

Børn opnår social kompetence og danner identitet gennem leg. I legen afprøver børnene evnen til at 
samarbejde, ofte må de indgå i en leg, hvor der er forudbestemte regler. Børnene lærer, forhandler og 
erfarer. I legen stopper tiden, og kun fantasien, kreativiteten og legens deltagere sætter grænserne. 
Gennem legen opstår nye venskaber og fælles interesser opdages. Legen er en måde for barnet at 
gennemleve og bearbejde ”livet” på, derfor respekterer vi børnenes behov for leg uden for meget voksen 
indblanding.  

 

Legen i dus

Legen i dus

 

DUS i bevægelse  

I vores DUS vægter vi bevægelse og social samvær højt. Vi giver som ovenover beskrevet plads til fri leg i 
hallen, ude og inde, men vi står også for voksenstyrede bevægelsesaktiviteter.  

Formålet med DUS i bevægelse er:  

 • Børnene skal have mulighed for at opleve glæde og lyst ved bevægelse, leg eller mere traditionel idræt.  
 • DUS i bevægelse skal være med til at give børnene forudsætninger for, at tage ansvar for sig selv og indgå i socialt fællesskab med andre børn. 
 • Med DUS i bevægelse er formålet også, at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der giver dem mulighed for at udvikle sig både kropsligt, motorisk og intellektuelt.  

 

Vi arbejder i dette skoleår med de overordnede temaer - Bevægelse, adventure, forløb, kreativ.  

Hvorunder der gemmer der sig flere grene af bevægelse:  

 • Dans, gymnastik, spring, parkour, akrobatik, børneyoga, massage, mindfulness, live rollespil, battle, digital 
 • rollespil, brætspil, udflugter, udendørs lege, kunstgræsbane, lave huler, cykeltema, street sport, boldspil. 
 • Kreativ med ler, collage, 3D tegning, akvarel maling ude som inde.  
 • Herudover er der adgang til waveboards og rulleskøjter som medvirker til at opøve børnenes balance-evne.  
 • Vi har en grov motorisk udfordrende legeplads, hvor der er rig mulighed for at klatre, gå armgang og rutsje 
 • ned ved at bruge kroppens egen vægt.  
 • Vi benytter hallen optimalt, hvor der næsten dagligt igangsættes aktiviteter med ovenstående formål.  
 • Vi planlægger forskelligartede bevægelsesaktiviteter så alle børn på en eller anden måde kommer i 
 • bevægelse, og vi tager højde for hver enkelt barns behov, færdigheder og udvikling.  
 • Vi evaluerer og planlægger løbende, så aktiviteter ændre sig efter årstiderne og børnegruppen.  

Forældresamarbejde  

For at børnene kan trives, er det vigtigt, at personale og forældre kan tale sammen om stort og småt. Kom 
altid gerne og fortæl, hvad der ligger på hjertet angående jeres barn. I er altid velkommen til at kontakte os, 
hvis der er brug for en formel/uformel snak enten på dagen eller med henblik på at aftale et møde. I kan 
også altid kontakte Jette, som er klar til at samarbejde med jer.  

Udviklingssamtaler: Disse afholdes 1 gang årligt, hvor både lærer og pædagog i klassen deltager.  

AULA: Er det kommunikationsværktøj, der bruges på skolen/DUSSEN.  

Behovssamtaler: I er altid velkommen til at kontakte en pædagog, enten personligt, via mail eller telefonisk 
angående jeres barn, vi kan også altid finde et tidspunkt for et møde. Vi vil ligeledes kontakte jer, hvis noget 
opstår omkring barnet.  

I er ligeledes altid velkommen til at kontakte Jette Sørensen på tlf. 99 82 40 60 / 41 60 51 03.  

Morgendus  

Vi har morgendus hver morgen fra kl. 6.30. De børn som benytter morgendus, skal sige godmorgen til 
morgenvagten, men behøver ikke trykke sig ind på skærmen. Morgendus børn sendes i skole kl. 7.50 - 
8.00.  

 

Lukke og feriedage  

Se under menupunktet DUS - Åbningstider og lukkedage her på siden.

 

Praktiske Oplysninger  
Tlf. DUS: 99 92 40 60 

Tlf. Jette Sørensen: 41 60 51 03  

Åbningstider mandag - fredag:  

6.30 - 8.00, og når børnene har fri - 17.00  

På skolefridage er der åbent:  

6.30 - 17.00 

Sygdom  

Børn med smitsomme sygdomme modtages ikke - husk at skrive en besked eller registrer fravær på AULA, hvis dit barn er syg.  

Lus  
Skulle dit barn få lus, skal barnet kæmmes og i behandling, før det igen kan komme i DUS.  

Mad  
Børnene må altid spise deres medbragte mad ved slangebordene. Hver dag tilbyder DUSsen dog en lille 
eftermiddagssnack i form af lidt frugt eller knækbrød ol. – er det ikke nok for jeres barn, skal barnet selv 
medbringe mere mad eller have noget mad liggende med navn på i skuffen i DUS - fx havregryn eller 
knækbrød.  

Mobiltelefoner  
Vi har i lighed med skolen været nødt til at lave regler for brugen af mobiltelefoner. Børnene må ikke bruge 
dem i DUS tiden, skal de være tændte for eventuelt at modtage SMS fra mor og far, skal de være på lydløs. 
Telefoner afleveres hver morgen i klassen, og forefindes i et aflåst skab i DUS.  

Alle henvendelser fra forældre skal ske på AULA eller på det faste telefonnummer.  

Legetøj  

Hvis legetøj medbringes er det på eget ansvar.  

Påklædning  

Giv børnene praktisk tøj på, så det kan være med i forskellige aktiviteter ude og inde uanset vejret.  

Giv børnene regntøj, gummistøvler, flyverdragt, sandaler osv. med, så det kan være med til at lege med 
sine venner uanset vind og vejr.  

Giv gerne børnene inde-sko med, da ude-fodtøj skal tages af, når børnene er i DUS og i hallen.  

Hvert barn får sin egen garderobeplads ved start i skole/DUS.  

Glemte sager  

Husk at skrive navn i alt fra tøj, sko, legetøj ol. Vi finder rigtig meget glemt tøj og andet hver eftermiddag, 
som kommer i kurven med glemte sager ved døren til DUS kælderen. Er der navn i, er der langt større 
chance for at det dukker op igen.  

Forsikring  

Det er udelukkende forældrenes forsikring, der dækker, hvis børnene kommer til skade eller beskadiger noget.