Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læs mere

Antimobbestrategien er blevet til gennem gentagne drøftelser i bestyrelsen. Der er søgt inspiration i
forskning og ny viden om mobning. Flere aktører beskæftiger sig med dette emne og har en del
gode anbefalinger.
Desuden er der centrale elementer i lovgivningen der vedrører trivsel og udformningen af en
antimobbestrategi.

Nedenfor er links til de mest relevante kilder.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er blandt andet sat i verden for at rådgive og vejlede
om bedre trivsel i landets skoler. De har mange relevante og gode informationer om mobning.
https://dcum.dk/grundskole/artikler-og-debat/mobning-i-skolen 
https://dcum.dk/love-regler-og-anvisninger/vaerdiregelsaet-og-antimobbestrategi 
https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/undervisningsmiljoe-i-folkeskolen-umvantimobbestrategi-og-trivselsmaaling 
og en hel masse andre sider ved DCUM …

Red Barnets samarbejde med Skole og Forældre omkring mobning
https://redbarnet.dk/skole/faellesskab-og-trivsel/dropmob/kom-godt-i-gang-med-dropmob/ 

EMU beskriver sig selv som ”Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der
inspirerer Danmarks lærere, pædagogisk personale og ledere og fremmer refleksion over egen
praksis”
https://www.emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/mobning?b=t5-t24 

Et privat foretagende, der har udviklet koncepter til bedre trivsel
https://klassetrivsel.dk 

Endelig er der søgt inspiration i et væld af andre skolers tilgang til antimobbestrategier – alle skoler
skal have deres antimobbestrategi offentlig tilgængelig.

Lovgivning

Folkeskoleloven 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1396 
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951 
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316   

 

Præsentation af antimobbestrategi https://sulsted-skole.aula.dk/antimobbestrategi 

Skolens kontakter ved trivselsudfordringer 

Elevens kontaktlærer via Aula 
Trivselsperson/SSP: Thomas Froulund Mail: thom878g@sulsk.dk  
Skolens kontor: mail https://sulsted-skole.aula.dk/skolens-ledelse 
Elevråd v/ Birgitte Kjær, Mail: bk@sulsk.dk 
Skolebestyrelsen https://sulsted-skole.aula.dk/skoleliv/skolebestyrelsen 
 

Mener du at skolens antimobbestrategi kan gøres bedre? Giv endelig din mening til kende – du kan kontakte skolebestyrelsen her, så kigger vi på det! Antimobbestrategien evalueres årligt; i skolebestyrelsen, på afdelingsmøder og i elevrådet.