Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overgang mellem børnehave og skole

Overgangen mellem børnehave og skole – Skoleparathed – samarbejde mellem forældre, børnehave og skole

En lille forældrepjece til hjælp, når barnet går fra børnehave til skole.

Det er de voksnes fælles ansvar at skabe trivsel for børnene i overgangen mellem børnehave og skole - det har I forældre en stor andel i.

Nar barnet starter i skole, træder det ind i en større kontekst, og det skal kunne navigere og agere i det nye sammenhæng, derfor skal barnet kunne opøve forskellige kompetencer forud for skolestarten.

Denne folder har til sigte at belyse, hvordan I som forældre, og vi som børnehave kan arbejde med skoleparathed frem imod skolestart, der er ikke tale om en checkliste, men vejledning.

 

Sociale kompetencer:

 • Det er vigtigt, at barnet kan udvise hensyn - vi er alle forskellige, og der skaI væere plads til os alle.
 • Barnet skal kunne udvise respekt for andre og andres ting, tage socialt ansvar og hjælpe andre.
 • Barnet skal kunne lytte til andres fortællinger, og vente på tur, selvom man gerne selv vii fortælle noget.

 

I kan med fordel arbejde med ovenstående pa følgende måde:

 • lnvitere nogle af de børn med hjem og lege, som jeres barn ikke altid leger med.
 • Fortæl hver 3 gode ting fra dagen under f.eks. aftensmaden (mor, far, barn evt.skende får alle fortælletid.

 

Personlige kompetencer:

 • Det er forventeligt, at barnet har en viden om sig selv, kan mærke efter og sætte ord på sine følelser.
 • Barnet forventes at kunne respektere egne og andres grænser, sige til og fra og indgå kompromis fx i legen.
 • Det er en fordel, at barnet kan være udholdende og er indstillet på at prøve igen, når noget er svært.
 • Det er en fordel, at barnet kan udskyde behov og acceptere "skal"-ting.

 

I kan med fordel arbejde med ovenstående pa følgende måde:

 • Snakke om efternavn, adresse, fødselsdato, familiemedlemmer m.v.
 • Spille spil tabe / vinde, udholdenhed ved at gøre tingene færdige, inden I starter pa noget nyt.
 • Fysisk udholdenhed kan øves ved længere gåture og cykleture.
 • Udskyde behov ved f.eks. at lade barnet vente på tur i samtalen, vente på hjælp fra en voksen, støt barnet i at acceptere et nej, eller noget der ikke kan lade sig gøre lige nu.

 

Selvhjulpen:

Når barnet starter i skole, skal barnet kunne klare toiletbesøg samt af- og paklædning i garderoben.

Barnet skal selv begynde at vurder, hvad man skal have på ud, selv pakke sin taske, bære tasken samt have en viden om taskens indhold.

 

I kan med fordel arbejde med ovenstående pa følgende måde:

 • Give tid til barnet kan få mulighed for at øve sig.
 • Sørge for ting i f.eks. garderoben er lettilgængelig for barnet samt at barnet har de ting med, som det kan få brug for.
 • Sørg for at der er navn pa alt og at barnet kun har fodtøj med, som det selv kan tage på. Lad selv jeres barn klare den del af paklædningen de kan, I kan guide verbalt.

 

Forældreansvar:

 • Det er vigtigt, at I som forældre er opmærkesomme på, hvordan I kan være med til at skabe forudsætningerne for den gode overgang og børnenes trivsel.
 • Som forældre er I medansvarlige i forhold til hele stuens/klassens trivsel - det enkelte barns trivsel afhænger også af de andre børns trivsel og af den samlede gruppes trivsel.
 • Vær opmærksom hvordan I taler med og om andre børn, forældre og personale. Udvise respekt for forskellighed og forståelse for at alle børn har forskellige udfordringer i forskellige perioder af deres liv.
 • Sørge for at have styr på deadlines, aftaler, aktiviteter og beskeder. Hold jer altid opdateret i AULA (børnehave + Skole/Dus)
 • Være rummelige overfor alle forælldre, husk der er nogen der ikke kender andre.

 

Andre gode ting at øve sig forud for skolestart:

 • Øve sig i at holde pa en blyant og klippe med en saks.
 • Læse højt for barnet, stop op og tal med barnet om begreber evt. spørg barnet, hvad der sker i historien.
 • Øve rim og remser.
 • Tælle ting sammen med barnet f.eks. ved bordet under aftensmaden, i trafikken m.v.
 • Give barnet små praktiske opgaver i hjemmet: dække bord, gå ud med affald eller lignende. Udvide barnets begrebsverden, fx hvad er forskel på en blyant og en farveblyant mv.

 

Vi glæder os til, i samarbejde med jer, at give jeres barn en god overgang til skole.

Fra personalets side gives der gerne individuelle forslag til, hvordan I som forældre kan støtte op om jeres barn.