Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobilpolitik Sulsted Skole

Politik for mobiltelefoner

Sulsted skole vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige elementer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende digital kultur, hvor vi ser positivt på tilgangen til brugen af digitale medier, og de muligheder disse giver.

Sulsted har derfor en tydelig og kendt politik for 0.-9. klasse samt et regelsæt for anvendelsen af mobiltelefoner, tablets mv. i både undervisningen og pauserne.

Mobiltelefoner og computere må ikke være et forstyrrende element i undervisningen.

Ligeledes må mobiltelefon og computer ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling – men man skal ikke underkende deres sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

 

Digital dannelse

I forbindelse med anvendelsen af computer, mobiltelefoner, smartwatches og digitale medier gælder det for Sulsted:

  • at vi vil fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende kultur ved, at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange.
  • at mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen.
  • at vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

 

Principper for anvendelsen af mobiltelefoner og digitale medier

0.-3 kl. klasse:

Brug af mobiltelefoner, iPads, smartwatches og aktivitetstrackere er ikke tilladt i skoletiden – dette gælder både timer, frikvarterer og i Dussen. Hvis en elev har et særligt behov for at medbringe en mobiltelefon, skal den være slukket og ligge i tasken eller låses ind i skabet i dussen. 

 

4.- 6. klasse:
Brug af mobiltelefoner, iPads og lign. er ikke tilladt i timerne. Hver klasse har et skab til mobiltelefoner. Mobiltelefonerne afleveres ved skoledagens begyndelse – i slukket tilstand – og udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Mobiltelefonen samt iPads kan naturligvis tages i brug, hvis undervisningen kræver det.

 

7.-9. klasse:
Brug af mobiltelefoner er ikke tilladt i timerne. De er i tasken på lydløs. Hvis telefonen bliver brugt gentagne gange i løbet af skoledagen kontaktes forældre. Mobiltelefonen kan naturligvis tages i brug, hvis undervisningen kræver det.