Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 31/08/2021

Skolebestyrelsesmøde Sulsted skole

 

Deltagere: SB medlemmerne.

Sted: Sulsted skole

Tid: 18.00 til 20.00

Personalerummet:

Referent: Jakob

Afbud: Erik, Camilla og Michael

Dato: 31/8 2021

 

 • Godkende sidste referat

 

Godkendt 

 

 • Læringssyn - kort info

 

information om årets gang

 

 • Forældre, personalet og elevernes punkt

 

Kommunikation mellem skolen og forældre obs på nye ansættelser.

 

DUS 2 information brug AULA til beskeder til personalet et lille skriv omkring hente bringe til forældrene.

 

Personalet er landet til normal skema og DUS 1 og 2 ligeså.

 

Mathias Steensbæk og Nicolai Gade formand og næstformand for elevrådet. Måske deltagelse i Unge kongressen. 

Møde omkring ungdomsskolen med elevrådet nye tiltag i klubben.  

 • Udeområder status 

 

Vi afventer regnskabet for skoleåret 2021-22. Der afsættes en pulje til udeområder og møbler som det gamle udvalg kan tage stilling til og fremsende til SB.  

 

 1. Årets mødedatoer afstemmes (sidste tirsdag i hver måned -obs oktober) Vi skal lige drøfte spisning/bowling her i efteråret, hvilken aften passer ind.


 

 1. 28/9, 2/11 Bowling, 30/11, 14/12 , 25/1 - Tylstrup, 29/3, 26/4 , 31/5, 14/6 - Sommerfrokost 

 

Godkendte datoer

 

 1. Høringssvar angående tosprogsområdet

 

Se fil på g drev 

https://docs.google.com/document/d/19do_X3fejtc3Ad_D69-Z6KVAIlCKa-hiIve2UZsaODk/edit?usp=sharing

 

Godkendt 

 

 1. Understøttende undervisning og frihedsgraderne 

 

Fremlæggelse af skolens indstilling til  skoleåret 2021-22

skolebestyrelsen reviderer ’princip for skoledagens organisering’ ved at sætte retning for konvertering af den understøttende undervisning med henblik på at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen ud fra ledelsens vurdering se udsendte mail fra den 16/6 og 9/8 - 2021.

 

Godkendt - det fremsendte forslag pr mail den 9/8 og 16/6 2021

Ingen elevplaner og reduceret UU tid. Der er ikke fjernet fokus på linjefagsdækningen.

 

Vi skal have sat kommunikation ind i skole og hjem samarbejdet og dagens organisering herunder brug af aula, kontaktbogen, Clasroom fra skolen til hjemmet ind i princippet omkring Skole og hjem.

 

 1. Opdatering af principper, politikker og ordensregler på skolens hjemmeside

Ordensregler og værdiregelsæt særligt fokus. -Energidrikke

 

se link https://drive.google.com/drive/folders/1W74i3txla-Bb-kjMVltaauk4o0IBUegF?usp=sharing

 

Godkendt

 

 1. Punkter til næste møde

 

Regnskab 2020-2021.

 

Principper punkt til alle møder Bjarne og Jakob laver et overblik.

 

 1. Eventuelt

Finansiel Støtte til samrådet - projekt overfor     Brugsen

Samrådet på skolen 7/9 møde med JB.

Måltidspolitik og spisefrikvarter den 8/10 2021 til elevrådet

Temadag af skoleforvaltningen

Barselsvikariat - pædagogerne

 

 1. Evaluering