Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 28/09/2021

Skolebestyrelsesmøde Sulsted skole

Deltagere: SB medlemmerne.

Sted: Sulsted skole

Tid: 18.00 til 20.00

Personalerummet:

Referent: Jakob

Afbud: Erik, Helena, Birgit, Michael

Dato: 28/9 2021

 

  • Godkende sidste referat

godkendt

 

  • Læringssyn - kort info om status og projektet PLL

 

Pædagogerne har haft første samtale om læringssyn, lærerne har det på onsdag, TAP har det før efterårsferien. 


 

  • Forældre, personalet og elevernes punkt. Herunder status med mad levering til skolen.

Co teaching tages på senere, besked systemet i DUS 2 henviser til hjemmesiden, kom og gå modulbeskrivelse.

 

  • Udeområder status 

 

Afsat budget på 150.000 kr til møbler og legeplads til godkendelse.

Godkendt 125.000 kr til legeplads og 25.000 kr til møbler

Henrik kontakter Carsten Marott mht møbler fra Vodskov

Elevrådet arbejder med Skolemad sammen med Birgitte Kjær

 

  1. Principper opdatering - se hjemmesiden under fanebladet læring og trivsel.

vi har gennemgået principperne på hjemmesiden, så de er godkendt dags dato.

 

Inklusion Grundlaget gennemgås næste gang


 

  1. Info fra mødet med forvaltningen ved Bjarne.

 

Bjarne orienterede om de forskellige ting der blev orienteret.


 

  1. Regnskab 2020-21 og budget 2021-22 orientering.

 

  1. Punkter til næste møde

 

Valg til skolebestyrelsen undersøges af skolen, hvornår.

Frihedsgrader 

 

  1. Eventuelt

Tilbagemelding fra samrådet, næste møde i samrådet er onsdag den 3/11 kl. 19.00 i klubben. 

Husk bowling 2/11 i Brønderslev - obs menu

Cykelbanen information


 

  1. Evaluering